ENGLISH

KURUMSAL

Lutuf Mensucat A.Ş. Logo

Şirket Profili

Ünvanı Lutuf Mensucat A.Ş.
Sektör Tekstil
Faliyet Alanı Hambez Dokuma
Kurucusu Zekeriya Tanrıverdi
Yönetim Kurulu Başkanı Ashabil Tanrıverdi
Üretim Yeri Kahramanmaraş/Türkiye
Kuruluş Yılı 1987
Çalışan Sayısı 412
Günlük Üretim 62500 m.
Portföydeki Kumaş çeşidi 22500 adet
Üretim Çalışma Süresi 7/24
Üretim alanı 48.000 m2
Dokuma Makinesi Sayısı 248 adet
TTK’nun 1524’üncü maddesi uyarınca "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altından yayınlanması istenen bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Tarihçemiz

Tanrıverdi ailesi 1960'lı yıllarda Pamuk ekimine, 1974 yılında Çırçır işletmeciliğine başlamışlar. 1987'de Hambez üretim tesisi olan Lutuf Mensucat A.Ş.'ni, 1994 yılında Ensar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Open-End İplik üretim tesisini kurmuşlardır. 2001 yılında Ring İplik üretim tesisi olan Arateks Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni grup bünyesine katmışlardır. 2012 Yılında devreye alınan Kam Enerji Üretim tesisinin ortaklarından biridir. Böylece Grub bünyesinde Dokuma ve iplik haricinde Enerji üretimi de yapılmaya başlanmıştır.

Lutuf Mensucat bilgisini ve tercübesini her geçen gün geliştirerek konusunda uzmanlaşmaktadır. Halen optimal üretim kapasitesine ulaşmak için AR-GE çalışmalarına devam etmektedir.

Misyonumuz

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak üzere ve "Önce İnsan" ve "Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma" ilkelerinden hareketle;   Müşteri memnuniyetine uygun olarak siparişleri tam zamanında sevk etmek. İstenilen miktarda ve kalitede, insan ve çevre dostu kumaş üreterek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Lutuf Mensucat Kumaş dokuma Fabrikası

Vizyonumuz

Üretimden insan kaynaklarına, müşteriden yan sanayiye kadar tüm aşamalarda mükemmelliği hedefleyen, çevre-insan sağlığına önem veren ve bu yönde "Sürekli Gelişme" ve "Yaşamda Kalite" prensipleri doğrultusunda gelişerek dünyanın tercih edilen tekstil firmalarından biri olmak, Lutuf Mensucat'ın en büyük hedefidir.

Etik kurallarımız

 • Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenilir ve dürüst firma olmak.
 • Yasa, yönetmelik ve mevzuatlara koşulsuz uymak.
 • Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğundan yola çıkarak onlara sürekli yatırım yapmak, çalışma ortamını sürekli iyileştirmek.
 • Evrensel bilgiye değer veren,
 • bilgi paylaşımına inanan,
 • şeffaf, bilgiyi elde etme, kullanma ve saklama konusuna özen gösteren,
 • kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasiye inanan firma olmak,
 • Doğaya, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden üretim faliyetlerini sürdürmek.

Lutuf Mensucat tüm bu sorumluluklarının bilincindedir.

Kalite Politikamız

 • Hatasız, Kaliteli kumaş üretmek,
 • Zamanında teslimat,
 • İlk defada doğru yapmak,
 • Ekip çalışması, doğru bilgi alışverişi,
 • Gelişmelere paralel olarak çalışanların eğitilmesi,
 • Kalite yönetim sistem şartlarına uymak ve sürekli gelişmek.
Lutuf Mensucat dokuma salonu

Çevre Politikamız

 • Doğal çevrenin korunması,
 • Kumaş üretirken insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde kullanmak,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre koruma bilincini sürekli geliştirmek,
 • Yönetmelik ve mevzuatlara uymak,
 • Doğal kaynaklarmızı bilinçli kullanmak,
 • Atıkları azaltarak değerlendirilmesini sağlamak,
Lutuf Mensucat çevre

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Doğru işe doğru insan
 • Entellektüel sermayemize sürekli ve doğru yatırım
 • Sürekli gelişim için diyalog
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı-güvenliği bilincini sürekli geliştirmek,
 • Eşit kariyer fırsatları
 • Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Riskleri azaltarak kazaları minimum seviyede tutmak,
 • Yasalara saygı
Yukarı