LOGO

BİLGİ

GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Lutuf Mensucat A.Ş. ve bağlı grup şirketlerinin iş sürekliliğini s ağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir. Bu bağlamda gerekli standart şartlara ve Kanunlara uyumlu olması hedef alınmıştır.

Kapsam

Bu politika, Lutuf Mensucat A.Ş. bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

Sorumluluk

Bilgi işlem departmanı, kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

Politika

 1. Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
 2. Lutuf Mensucat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı bu politikayı onaylamıştır.
 3. Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
  • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi
  • Bilginin yetkisiz erişimden korunması,
  • Bilginin gizliliğinin sağlanması,
  • Bilginin bütünlüğünün korunması,
  • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması,
  • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
  • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması,
  • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi işlem departmanına bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.
 4. Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
 5. Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
 6. Bilgi İşlem departmanı, bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 7. Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.
 8. Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.